Vergoeding

Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of je geheel, gedeeltelijk of niet verzekerd bent voor zorg. Soms is het zelfs zo dat je voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk.

Om een eerste indicatie te krijgen of de behandeling voor jouw kind tot 18 jaar wel of niet vergoed wordt kan je de volgende algemene uitgangspunten hanteren.

Discipline Vergoeding uit basiszorgverzekering tot 18 jaar   Vergoeding uit aanvullende verzekering   Opmerking
Kinderdiëtetiek Ja, tot 3 uur (gemiddeld 4-6 afspraken). Geen eigen risico. Ja evt. meer behandeluren. Afhankelijk van jouw polis
Kinderergotherapie Ja, tot 10 behandeluren Ja evt. meer behandeluren. Afhankelijk van jouw polis Vergoeding hulpmiddelen: afhankelijk van ontvanger aanvraag (Bijv. Zorgverzekeraar, Gemeente/WMO of UWV) en soort hulpmiddel
Kinderfysiotherapie Ja, tot 18 behandelingen Ja evt. meer behandelingen. Afhankelijk van jouw polis Wanneer jouw kind een chronische aandoening of ziekte heeft wordt behandeling in de meeste gevallen volledig vergoed
Kindercoaching Nee
Kinderlogopedie en preverbale logopedie Ja, volledig vergoed n.v.t.
Kinderpodotherapie Nee Ja, afhankelijk van jouw polis De vergoeding van (steun)zolen is mede afhankelijk van jouw polis

N.B. De vergoeding van zorg GGZ Kind & Jeugd wordt in principe vergoed vanuit de gemeente. Mits jouw kind voor deze vorm van zorg in aanmerking komt. 

Twijfel je?

Bij twijfel kan je uiteraard jouw behandelaar raadplegen of jouw zorgverzekeraar contacten.

Mocht je niet of slechts gedeeltelijk verzekerd zijn dan is er altijd de mogelijkheid om jouw behandeling zelf te bekostigen. De tarieven zijn terug te vinden op de website van jouw behandelaar. Bel gerust voor meer informatie T. 053 485 03 73

Verwijzing

De meeste zorg voor jouw kind tot 18 jaar is direct toegankelijk, dit betekent dat je geen verwijzing nodig hebt van jouw huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Twijfel je of jouw kind baat heeft bij een behandeling door één van onze kindertherapeuten? Of wil je weten of er een verwijzing nodig is? Dan kan je ons te allen tijde contacten om vrijblijvend te overleggen. T. 053 485 03 73

Uitzondering hierop is de zorg GGZ Kind & Jeugd je kan je hiervoor aanmelden bij Helios. Zij helpen je graag verder.

In het algemeen kan je de volgende uitgangspunten hanteren:

Discipline Verwijzing nodig?
Kinderdiëtetiek Nee
Kinderergotherapie Een verwijzing voor ergotherapie 1e lijn is de eis van de zorgverzekeraar om de mogelijkheid te hebben tot een huis- of schoolbezoek
Kinderfysiotherapie Nee, behalve wanneer jouw kind thuis moet worden behandeld
Kindercoaching Nee
Kinderlogopedie en preverbale logopedie Nee, tenzij je bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA verzekerd bent
Kinderpodotherapie Nee