Vergoeding

Wij begrijpen goed dat het tegenwoordig niet eenvoudig is om vast te stellen of u geheel, gedeeltelijk of niet verzekerd bent voor zorg. Soms is het zelfs zo dat u voor de behandeling van de ene klacht wel verzekerd bent en voor de andere niet of maar gedeeltelijk.

Om een eerste indicatie te krijgen of de behandeling voor uw kind tot 18 jaar wel of niet vergoed wordt kunt u de volgende algemene uitgangspunten hanteren.

Discipline Vergoeding uit basiszorgverzekering tot 18 jaar   Vergoeding uit aanvullende verzekering   Opmerking
Kinderdiëtetiek Ja, tot 3 behandelingen (gemiddeld 4-6 afspraken) Ja evt. meer behandeluren. Afhankelijk van uw polis
Kinderergotherapie Ja, tot 10 behandeluren Ja evt. meer behandeluren. Afhankelijk van uw polis Vergoeding hulpmiddelen: afhankelijk van ontvanger aanvraag (Bijv. Zorgverzekeraar, Gemeente/WMO of UWV) en soort hulpmiddel
Kinderfysiotherapie Ja, tot 18 behandelingen Ja evt. meer behandelingen. Afhankelijk van uw polis
Kindercoaching Nee
Kinderlogopedie en preverbale logopedie Ja, volledig vergoed n.v.t.
Kinderpodotherapie Nee Ja, afhankelijk van uw polis De vergoeding van (steun)zolen is mede afhankelijk van uw polis

Twijfelt u?

Bij twijfel kunt u uiteraard uw behandelaar raadplegen of uw Zorgverzekeraar contacten.

Mocht u niet of slechts gedeeltelijk verzekerd zijn dan is er altijd de mogelijkheid om uw behandeling zelf te bekostigen. De tarieven zijn terug te vinden op de website van uw behandelaar of liggen ter inzage op de praktijk. Belt u gerust voor meer informatie T. 053 485 03 73

Verwijzing

De meeste zorg voor uw kind tot 18 jaar is direct toegankelijk, dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van uw Huisarts, Jeugdarts of Medisch specialist. Twijfelt u of uw kind baat heeft bij een behandeling door één van onze Kindertherapeuten? Of wilt u weten of er een verwijzing nodig is? Dan kunt u ons te allen tijde contacten om vrijblijvend te overleggen. T. 053 485 03 73

In het algemeen kunt u de volgende uitgangspunten hanteren:

Discipline Verwijzing nodig?
Kinderdiëtetiek Nee
Kinderergotherapie Een verwijzing voor ergotherapie 1e lijn is de eis van de zorgverzekeraar om de mogelijkheid te hebben tot een huis- of schoolbezoek
Kinderfysiotherapie Nee, behalve wanneer uw kind thuis moet worden behandeld
Kindercoaching Nee
Kinderlogopedie en preverbale logopedie Nee, tenzij u bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA verzekerd bent
Kinderpodotherapie Nee