Vanuit Helios Kind en Jeugd te Oldenzaal (www.helioskj.nl), ben ik verbonden aan KIDSclinic Losser.  Als orthopedagoog generalist doe ik vooral diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren. Daarbij ben ik niet alleen gericht op kinderen en hun ouders, maar het liefst ook op andere betrokkenen rondom het kind, zoals bijvoorbeeld de leerkracht op school. De informatie van verschillende personen uit de omgeving van het kind, helpt mij om tot een zorgvuldige analyse en een passend plan te komen.

Bij KIDSclinic Losser ben ik onder andere aanwezig bij het kinderteam overleg. Hierin zijn verschillende disciplines (o.a. fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) vertegenwoordigd en ben ik mede een sparringspartner bij casuïstiek. Ook zorgen we buiten dit overleg voor korte lijnen tussen de verschillende disciplines en de collega’s bij Helios, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van het kind en tot goed afgestemde adviezen en/of behandeling kunnen komen.

Afgestudeerd als

  • 2013 Orthopedagoog generalist

Aandachtsgebieden

Ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, trauma (zowel onderzoek als behandeling).

Aangesloten bij de beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

EMDR (basis), lid van de EMDR vereniging

Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat