Bij Logopedie Oost ben ik ooit als stagiaire begonnen en sinds 2014 ben ik er werkzaam als logopedist en nog steeds met heel veel plezier. Ik ben er dan ook trots op dat ik sinds 2018 mij praktijkhouder van Logopedie Oost mag noemen. We hebben een geweldig team samen en dat geeft me veel energie. Naast mijn baan bij Logopedie Oost ben ik ook werkzaam binnen het speciaal onderwijs, waar ik veel voldoening uit haal.

Inmiddels heb ik als logopedist vele aanvullende opleidingen mogen voltooien voor het behandelen van:

 • auditieve vaardigheden in combinatie met lees- en spellingsproblemen
 • afwijkende mondgewoonten (bijvoorbeeld slissen, slikken met een tongpers tussen de tanden of duimen)
 • het kinderbrein in relatie tot het meedoen op school (bijvoorbeeld flexibiliteit, je huiswerk organiseren, prioriteiten stellen)
 • eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • stotteren bij jonge kinderen
 • het behandelen van spraak motorische problemen als bijv. articulatiestoornissen
 • het behandelen van verschillende spraak- en taalproblemen
 • het behandelen van stemproblemen
 • het versterken en stimuleren van auditieve vaardigheden die onder andere nodig zijn voor het leren lezen en spellen

Vanaf mijn studieperiode is mij het belang van een goede samenwerking met andere disciplines duidelijk geworden, om zo samen een optimale voortgang van jouw kind te bereiken. Van deze nauwe samenwerking met o.a. diverse therapeuten, artsen, tandartsen, leerkrachten en zeker ook ouders en partners, krijg ik veel voldoening. De korte lijnen, overleg en afstemming, het uitwisselen van adviezen met vakcollega’s zie ik als een grote en prettige meerwaarde.

Op deze manier kan ik met mijn kennis en enthousiasme, jouw kind helpen om te groeien en weer te stralen op weg naar een mooie toekomst.

Afgestudeerd als

 • 2013 Logopedist (Hogeschool Windesheim)

Aandachtsgebieden

Auditieve vaardigheden (begrijpend luisteren – horen) in combinatie met lees- en spellingsproblemen, de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis (TOS), afwijkende mondgewoonten (bijvoorbeeld slissen of duimen), het kinderbrein in relatie tot meedoen op school (bijvoorbeeld flexibiliteit, je huiswerk organiseren, prioriteiten stellen), het behandelen van spraak motorische problemen, stemtherapie bij kinderen, ouderbegeleiding bij stotterende kinderen, Metaphon (behandeling van fonologische problemen bij kinderen, eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen vanuit multidisciplinair perspectief, ’taal in blokjes’ een methode voor dyslexiebehandeling, logopedie bij meertaligheid

Aangesloten bij de beroepsvereniging

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat