In juni 1988 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Oost Nederland in Hengelo. In dat zelfde jaar ben ik ook gestart met Logopediepraktijk Losser. Inmiddels heeft de praktijk meerdere vestigingen in Losser en Overdinkel.

Ik zie mezelf als een allround logopedist met meer dan 30 jaar ervaring op alle onderdelen van de logopedie. In de jaren die ik heb gewerkt heb ik veel bij- en nascholing gevolgd. Omdat er binnen de logopedie steeds nieuwe ontwikkelingen zijn, blijf ik me ook in de toekomst bij- en nascholen. Door de fijne samenwerking met de verwijzers, huisartsen, jeugdartsen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders zijn er korte lijnen waardoor de zorg die wij binnen de praktijk bieden zo optimaal mogelijk is.

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met mijn petit basset griffon vendeen, een vrolijke Franse jachthond.

Afgestudeerd als

  • Logopediste (Hogeschool Oost Nederland)

Aandachtsgebieden

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, logopedie en tandheelkunde (oftewel oromyofunctionele therapie), lees- en spellingsproblemen (oftewel dyslexie), de behandeling van hoge spierspanning in het strottenhoofd (oftewel larynxfascilitatie), fonologische articulatiestoornissen, nasaliteitsstoornissen (oftewel schisis), talentontwikkelingsstoornissen

Aangesloten bij de beroepsvereniging

  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Mede lid van

De Kwaliteitskring Oldenzaal en omgeving

Registraties

  • Kwaliteitsregister paramedici
  • Preverbaal logopedist (NVLF registratie preverbale logopedie)
  • Dyslexiebehandelaar (NVLF Dyslexieregister)
Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat