Sinds 2017 ben ik werkzaam voor Logopedie Oost en daar voel ik me helemaal thuis. Naast alle reguliere behandelingen ben ik met name op mijn plek wanneer ik zorg mag verlenen aan kinderen met lees- en spellingsproblemen. Reden hiervoor is dat ik na mijn afstuderen als logopedist in 2013 mij verder heb gespecialiseerd in Dyslexie en daarmee de erkenning ‘dyslexie specialist’ heb verkregen in het register van onze beroepsvereniging de NVLF. Vanuit het horen en begrijpen van onze klanken, kijk ik naar het lezen en spellen.

Afgelopen periode heb ik mij nog verder mogen ontwikkelen in het behandelen van schisis en van kinderen met spraakmotorische problemen middels de methodiek Prompt. Middels deze methodiek help ik kinderen om de gewenste spierbeweging die de juiste klank maakt te voelen, zodat ze deze zelfstandig kunnen herhalen en oefenen.

Binnen verschillende logopedische praktijken heb ik de meerwaarde van samenwerken met ouders en onder meer leerkrachten, kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten mogen ervaren. Ik vind het fijn om samen met verschillende disciplines doelen te stellen en deze gezamenlijk te behalen. Het is erg mooi om een kind te zien groeien in zijn spreken, zelfvertrouwen en lees- en spellingsvaardigheden en het plezier hierin terugvindt.

Tijdens mijn behandelingen probeer ik de kinderen op een humoristische en plezierige manier te helpen waardoor ze kletsen, lezen en schrijven minder lastig vinden.

Afgestudeerd als

2013 Logopedist (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Specialisatie

Dyslexie specialist

Aandachtsgebieden

Zorg aan kinderen met lees- en spellingsproblemen, de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis (TOS), ouderbegeleiding bij stotterende kinderen, Metaphon (behandeling van fonologische problemen bij kinderen, logopedie bij meertaligheid, kinderen met schisis, kinderen met spraakmotorische problemen (Prompt)

Aangesloten bij de beroepsvereniging

  • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat