Wanneer jouw kind ondersteuning kan gebruiken bij het (aan)leren van taalvaardigheid en spelling. Kunnen onze kindertherapeuten hulp bieden. Onderstaand een aantal hulpvragen waarbij zij kunnen helpen:

  • Het (leren) lezen/spellen komt moeilijk op gang.
  • Jouw kind begrijpt je vaak niet.
  • Jouw kind kent niet genoeg woorden om jou iets duidelijk te maken, zoekt regelmatig naar woorden.
  • Jouw kind heeft moeite met het vertellen van een verhaal.
  • Jouw kind maakt hele korte zinnen.
  • Jouw kind heeft moeite met grammatica/de zinnen zijn fout gevormd.