Waarom préverbale logopedie?

Het eten en drinken horen prettig en fijn te zijn voor jou en jouw kind, helaas is dat in sommige gevallen niet zo. Bij baby’s en jonge kinderen kan het (aan)leren van het goed leren eten en drinken soms moeilijk verlopen. Denk aan problemen met (ver)slikken, (goed) kauwen en/of een gezond (drink)tempo. Dé preverbaal logopedist kan helpen.

Wanneer préverbale logopedie?

Goed leren eten en drinken is belangrijk voor de spijsvertering en kan andere klachten voorkomen als bijvoorbeeld overmatig slijmen, verslikken of de hik.

Als een kind problemen heeft met:

  • het drinken uit de borst
  • het drinken uit de fles
  • het drinken uit een (tuit)beker
  • het eten van de lepel
  • het leren kauwen
  • het verwerken van stukjes in het eten
  • het overgaan van sondevoeding op normale voeding

kan préverbale logopedie gegeven worden.

De behandeling

De behandeling start met een intakegesprek om van jou als ouder te horen, waar je tegenaan loopt. Een onderdeel van de intake kan zijn dat we samen de verwijzing van de arts doornemen en/of een aantal handelingen op het gebied van het eten en drinken, zoals jij deze dagelijks met je kind doorloopt. Aan de hand van deze inzichten wordt er gestart met de préverbale logopedie. Deze bestaat voornamelijk uit het geven van adviezen om het drinken, eten of slikken te verbeteren. Het samen drinken, eten of slikken tijdens de logopedie dient daarbij als ondersteuning.

Vergoeding en verwijzing

Voor préverbale logopedie is altijd een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts) noodzakelijk. Dit is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Denk aan kinderen met Downsyndroom, te vroeg geboren kinderen, kinderen met anatomische of neurologische afwijkingen. Zodat jij en je kind bij de préverbaal logopedist goed geholpen kunnen worden.

Kwaliteit

Logopedisten die zich bezighouden met préverbale logopedie hebben naast hun opleiding een aanvullende (post-HBO) opleiding gevolgd. Zij zijn na deze aanvullende opleiding specialist in het behandelen van eet- en drinkproblemen bij baby’s en  jonge kinderen.

Aanmelden?

Jou en jouw kindje aanmelden voor préverbale logopedie kan via de site van Logopedie Oost.

Onze partner(s)

Logopedie Oost

Voor hulp en ondersteuning op het gebied van taal, het aanpakken van hulpvragen met betrekking tot spraak, spelling, gehoor, ademhaling, lezen, slikken en het leren eten en drinken Naar de website

Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat