N.B. De kindertherapeuten van Helios maken deel uit van de verschillende KIDSclinic kinderteams in Enschede, Losser en Oldenzaal.

Mocht jouw kind baat hebben bij een onderzoek en/of behandeling bij Helios (GGZ Kind & Jeugd) dan zal deze veelal plaatsvinden op de eigen locatie van Helios in Oldenzaal. Wel kan je voor een intake en soms ook diagnostiek (onderzoek) terecht op de KIDSclinic locatie in Enschede.

 

Waarom GGZ Kind & Jeugd (Jeugdzorg)?

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en kunnen tegen problemen aanlopen die hen belemmeren in hun ontwikkeling. Vaak kunnen met behulp van de huisarts of school passende oplossingen gezocht worden. Wanneer deze onvoldoende blijken en er bijvoorbeeld vermoeden van een stoornis is, is verwijzing naar de GGZ Kind & Jeugd de volgende stap.

Wanneer naar jeugdzorg van Helios?

Helios is een kleinschalige organisatie voor hulpvragen rondom leren, gedrag en opvoeding. We werken in een multidisciplinair team met korte lijnen, zodat zowel onderzoek als behandeling mogelijk zijn. Zo nodig verwijzen we door.

We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat je kind en jij, of jullie gezin nodig hebben en gaan daarbij niet uit van standaardoplossingen. We staan, indien nodig, in nauw contact met bijvoorbeeld school, de gemeente of de huisarts. Bij Helios streven we naar zo kort mogelijke wachttijden, zodat hulp geboden kan worden wanneer dat nodig is.

Helios heeft veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van problemen rondom:

  • Angst
  • Concentratie/aandacht
  • Stemming
  • Autisme
  • Hechtingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Opvoeding

Dit zijn de meest voorkomende problemen die binnen de GGZ Kind & Jeugd onderzocht en behandeld kunnen worden. Om een totaal beeld te krijgen van de problematieken die we kunnen oppakken en welke niet; verwijzen we jou graag naar de website van Helios.

Diagnose en behandeling bij leerproblematiek

Daarnaast bieden we ook diagnostiek en/of behandeling bij bepaalde problemen met het leren. Prikkelverwerking en autismeDenk aan ernstige enkelvoudige dyslexie of problemen bij het leren die bijv. vanuit autisme of ADHD veroorzaakt worden. Helios is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), waarmee de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is en het onderzoek en de eventuele behandeling vergoed worden door de Gemeente. Helios werkt volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006).

Vergoeding en verwijzing

Helios heeft met alle 14 Twentse gemeenten een contract afgesloten voor het verlenen van jeugdzorg. Verwijzingen binnen de jeugdzorg worden door de gemeente vergoed. Overige trajecten dienen ouders zelf te betalen.

Vergoeding en verwijzing bij dyslexie

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dyslexiezorg en de vergoeding daarvan. Helios heeft afspraken met alle 14 Twentse gemeenten. Leerlingen kunnen door hun ouders (met steun van school) direct bij de GGZ Kind & Jeugd worden aangemeld voor diagnostische onderzoek. Zodra de aanmelding binnen is kijken wij samen met ouders en school welke stappen binnen de betreffende gemeente nog genomen dienen te worden om de zorg te kunnen laten starten.

Aanmelden?

Voor informatie over onze aanmeldprocedures, zie de website van Helios, bij de tab ‘Verwijzers’.

Meer weten?

Onze partner(s)

Helios

Helios is een kleinschalige organisatie voor hulpvragen rondom leren, gedrag en opvoeding. We werken in een multidisciplinair team met korte lijnen, zodat zowel onderzoek als begeleiding en behandeling mogelijk is. Zo nodig verwijzen we door. Meer weten?

Behandelaars voor GGZ Kind & Jeugd

Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat