Wat zijn kinderteams?

Een kinderteam is een samenwerking tussen zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De zorg voor een kind wordt door een kinderteam gegeven, wanneer er bijvoorbeeld meerdere hulpvragen zijn. Of wanneer jouw zoon of dochter baat heeft bij een behandeling door meerdere disciplines. Bijvoorbeeld door een kinderlogopedist en een kinderfysiotherapeut.

Kindertherapie dat wordt verzorgd door een kinderteam wordt ook wel multidisciplinaire therapie genoemd.

De KIDSclinic kinderteams

KIDSclinic heeft kinderteams in Enschede, Losser en Oldenzaal. De zorgverleners in deze teams werken zoveel mogelijk vanaf één KIDSclinic praktijk, zodat de omgeving voor jou en jouw kind bekend is. Je vindt in onze kinderteams:

  • kindercoaches
  • kinderdiëtisten
  • kinderergotherapeuten
  • kinderfysiotherapeuten
  • kinderlogopedisten (ook pré-verbale logopedie)
  • zorgverleners GGZ Kind & Jeugd

Wanneer op de KIDSclinic praktijk van jouw keuze een specifieke zorgverlener of discipline niet aanwezig is, zorgen we ervoor dat je dichtbij bij één van onze partners terecht kunt. Zodat onze aanpak:

samenwerken vanuit één behandelplan, één doel, één gedachte, waarbij plezier maken samen centraal staat,

voor jouw kind geborgd blijft.

De voordelen van een kinderteam

Vertrouwde gezichten, veilige omgeving

Juist doordat we met onze kinderteams veelal vanaf één locatie werken, kennen we elkaar goed en kan er effectief onderling worden doorverwezen en samengewerkt. Ook draagt het bij aan het realiseren van een veilige omgeving. Jouw kind ziet vertrouwde gezichten en een bekende omgeving.

Optimale afstemming van de behandeling

Mocht jouw zoon of dochter baat hebben bij een multidisciplinaire aanpak, dan zullen wij de zorg zoveel mogelijk vanuit één behandelplan aanbieden. Dit zorgt ervoor dat de verschillende vormen van kindertherapie voor jouw kind, goed op elkaar zijn afgestemd.

Plezier maken staat bij ons voorop

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer je plezier hebt samen het (aan)leren makkelijker gaat. We maken elke sessie dan ook graag zo leuk mogelijk. Zodat jouw kind ons graag bezoekt en ook thuis gemotiveerd is om oefeningen te doen, waar nodig.

Bij onze kinderteams is alles bespreekbaar

Wij maken graag tijd voor jou en jouw kind om te luisteren naar eventuele zorgen, jouw hulpvragen en/of waarnemingen. We zijn er namelijk van overtuigd dat jij als ouder vaak als geen ander weet, wanneer er wat met je kind is. Je ziet hem/haar minder stralen. Of het valt op dat jouw kind bepaalde vaardigheden moeilijker of langzamer leert dan leeftijdsgenootjes.

Voor elke vraag of klacht(patroon), hoe klein ook, zijn wij gedreven een passende oplossing te vinden. Waarbij gelukkig vaak blijkt dat sommige kinderen ‘gewoon’ meer oefening nodig hebben om een vaardigheid te leren dan anderen. Of dat je als ouder ‘even’ ondersteuning nodig hebt. Immers kinderen leren door te zien, te horen en te doen. En daarbij speelt de omgeving, waaronder zeker ook de thuissituatie een belangrijke rol.

Bel gerust om samen te overleggen.

T. 053 485 03 73

Samenwerking met scholen

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking betere zorg kunnen verlenen. Voor jou en jouw kind betekent dit dat we bijvoorbeeld samenwerken met de leerkracht van jouw kind of een intern begeleider van de school, wanneer er bijvoorbeeld ondersteuning nodig is op het gebied van het schrijven of het organiseren van taken op school.

Meer weten?