Onze kinderfysiotherapeuten werken intensief samen met andere zorgverleners in speciaal opgeleide kinderteams, wanneer jouw kind multidisciplinaire zorg nodig heeft. Een voorbeeld van multidisciplinaire zorg is wanneer jouw kind zowel logopedie als kinderfysiotherapie ontvangt. Ook verzorgen de kinderteams gedurende het jaar verschillende multidisciplinaire groepscursussen/-behandelingen.

Er zijn KIDSclinic kinderteams in Enschede, Losser en Oldenzaal. De zorgverleners in de teams werken zoveel mogelijk vanaf één KIDSclinic praktijk en zijn opgeleid voor het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Je vindt in onze kinderteams naast onze eigen kinderfysiotherapeuten bijvoorbeeld logopedistes, diëtistes, ergotherapeuten, kindercoaches, podotherapeuten en zorgverleners GGZ Kind & Jeugd.

Bij welke zorgprofessional je ook binnenkomt, wij kijken altijd samen hoe wij jou en jouw kind het beste kunnen helpen. En welke behandelaars en disciplines nodig zijn om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat. Juist doordat we met onze kinderteams veelal vanaf één locatie werken, kennen we elkaar goed en kan er effectief onderling worden doorverwezen en samengewerkt.

Mocht jouw zoon of dochter baat hebben bij deze multidisciplinaire aanpak, dan zullen wij de zorg zoveel mogelijk vanuit één behandelplan aanbieden. Dit zorgt ervoor dat de zorg voor jouw kind, onderling, goed op elkaar wordt afgestemd.

Meer weten over onze kinderteams?