Er zijn KIDSclinic kinderteams in Enschede, Losser en Oldenzaal. De zorgverleners in de teams werken zoveel mogelijk vanaf één KIDSclinic praktijk en zijn opgeleid voor het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bij welke zorgprofessional je ook binnenkomt, wij kijken altijd samen hoe wij jou en jouw kind het beste kunnen helpen. Middels onze multidisciplinaire aanpak.

Je vindt in onze kinderteams:

  • kindercoaches
  • kinderdiëtisten
  • kinderergotherapeuten
  • kinderfysiotherapeuten
  • kinderlogopedisten (ook pré-verbale logopedie)
  • kinderpodotherapeuten
  • zorgverleners GGZ Kind & Jeugd

Wanneer op de KIDSclinic praktijk van jouw keuze een specifieke zorgverlener of discipline niet aanwezig is, zorgen we ervoor dat je dichtbij bij één van onze partners terecht kunt. Zodat de aanpak, samenwerken vanuit één behandelplan, één doel, één gedachte, waarbij plezier maken samen centraal staan, voor jouw kind geborgd blijft.

Meer over onze aanpak

Juist doordat we met onze kinderteams veelal vanaf één locatie werken, kennen we elkaar goed en kan er effectief onderling worden doorverwezen en samengewerkt. Zo ziet jouw kind vertrouwde gezichten en hoeven jullie niet telkens opnieuw je verhaal te doen.

Mocht jouw zoon of dochter baat hebben bij deze multidisciplinaire aanpak, dan zullen wij de zorg zoveel mogelijk vanuit één behandelplan aanbieden. Dit zorgt ervoor dat de zorg voor jouw kind, onderling, goed op elkaar wordt afgestemd.

Wij maken graag tijd voor jou en jouw kind om te luisteren naar eventuele zorgen en/of signaleringen. We zijn er namelijk van overtuigd dat jij als ouder vaak als geen ander weet, wanneer er wat met je kind is. Je ziet hem/haar minder stralen of het valt op dat jouw kind bepaalde vaardigheden moeilijker of langzamer leert dan leeftijdsgenootjes.

Voor elke vraag of klacht(patroon), hoe klein ook, zijn wij gedreven een passende oplossing te vinden. Waarbij gelukkig vaak blijkt dat sommige kinderen ‘gewoon’ meer oefening nodig hebben om een vaardigheid te leren dan anderen. Of dat je als ouder ‘even’ ondersteuning nodig hebt. Immers kinderen leren door te zien, te horen en te doen. En daarbij speelt de omgeving, waaronder zeker ook de thuissituatie een belangrijke rol.

Bel gerust om samen te overleggen. T. 053 485 03 73

Samenwerking met scholen

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking betere zorg kunnen verlenen. Voor jou en jouw kind betekent dit dat we bijvoorbeeld samenwerken met de leerkracht van jouw kind of een intern begeleider van de school, op verzoek van jou als ouder. En ook de plek waar de kindertherapie wordt gegeven afstemmen op jou en jouw kind, zodat het zoveel mogelijk aansluit op jullie dagprogramma en de (leer)omgeving vertrouwd voelt. Wanneer jij als ouder dus graag ziet dat onze kindertherapie op de school van jouw kind wordt verzorgd, dan organiseren wij dat met elkaar.

Voor behandeling op school volgen wij te allen tijde de gedragsprotocollen van onze beroepsorganisaties. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  • Jij als ouder of verzorger neemt het initiatief voor ondersteuning voor jouw kind;
  • De (hulp)vraag van jouw kind vindt zijn directe oorsprong in vaardigheden die nodig zijn op school;
  • Of er zijn specifieke kindfactoren die een behandeling na schooltijd in ernstige mate belemmeren;

Op meerdere scholen in Enschede, Losser en Oldenzaal zijn onze kindertherapeuten actief. Vraag de intern begeleider op de school van jouw kind naar de mogelijkheden of raadpleeg de leerkracht.