Wij weten dat jij het kan!

Wanneer is extra ondersteuning nodig?

KIDSclinic biedt naast het schrijfonderwijs op de basisschool extra ondersteuning en oefening om goed te leren schrijven. Als ouder is het niet altijd eenvoudig om in te schatten of jouw kind extra ondersteuning nodig heeft. Onderstaand een aantal signalen die je hiervoor als handvat kunt gebruiken:

 • Jouw kind ervaart schrijven als moeilijk
 • Jouw kind vindt schrijven minder leuk
 • Het handschrift van jouw kind is niet goed leesbaar
 • Jouw kind heeft moeite de gewenste schrijfsnelheid op school te halen
 • Jouw kind heeft moeite netjes tussen de lijnen te schrijven
 • Jouw kind schrijft de letters/cijfers verkeerd om en raakt daar mogelijk zelfs gefrustreerd van
 • Jouw kind heeft pijn bij het schrijven
 • Jouw kind vindt het lastig om fijn motorische vaardigheden aan te leren
 • Jouw kind vindt het moeilijk om alle benodigde handelingen te combineren

Ook kan het zijn dat je signalen krijgt van de leerkracht op school, dat extra ondersteuning goed is. Vraag bij twijfel onze kindertherapeuten gerust om advies. T. 053 485 03 73

Waarom is goed leren schrijven zo moeilijk?

Schrijven is een onmisbare vaardigheid en lijkt soms zo vanzelfsprekend. Toch is goed leren schrijven een moeilijke vaardigheid om aan te leren. Er zijn namelijk veel zaken die van invloed zijn, denk bijvoorbeeld aan: een goede pengreep en beheersing van de fijne motoriek. Daarnaast dienen beide hersenhelften samen te werken en dat is niet eenvoudig.

Waarom is goed leren schrijven belangrijk?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen leren schrijven en leren lezen. Daarnaast onthoud je beter door zaken op te schrijven.

De voordelen op een rijtje: Ondersteuning bij het leren schrijven

 • Door letters te leren schrijven, herkent jouw kind de letters sneller en kan hij/zij beter leren lezen
 • Door letters te leren schrijven, onthoudt jouw kind ze beter en kan hij/zij beter leren lezen
 • Schrijven stimuleert de oog-hand coördinatie
 • Schrijven bevordert de concentratie
 • Schrijven is goed voor de fijne motoriek
 • Bij schrijven leren beide hersenhelften samenwerken
 • Iets wat je met de hand hebt geschreven, onthoud je gemakkelijker dan dat je hebt getypt
 • Kinderen die goed kunnen schrijven, hebben meer zelfvertrouwen en komen tot betere leerprestaties.

Hoe gaat de kindertherapie?

Tijdens een eerste intakegesprek met jou en jouw kind, stellen we aan de hand van jouw input en een aantal testen een plan van aanpak op. In dit plan staat omschreven wat jouw kind als lastig ervaart en hoe we de benodigde schrijfvaardigheden samen gaan aanleren.

Gemiddeld genomen worden binnen 3-6 maanden de in overleg met jou en jouw kind bepaalde schrijfdoelstellingen behaald.

De ondersteuning bij het schrijven wordt verzorgd door één van onze kinderergotherapeuten of kinderfysiotherapeuten. Daarbij dragen we er zorg voor dat jouw kind in principe door één vaste behandelaar wordt begeleid. Deze begeleiding gaat altijd in goede afstemming met de leerkracht, zodat de therapie goed aansluit op het schrijfonderwijs op school. Op verzoek van jou als ouder kunnen we waar wenselijk op school behandelen.

Wordt de extra ondersteuning vergoed?

Extra ondersteuning bij het aanleren van schrijfvaardigheid wordt volledig vergoed door de basiszorgverzekering.

Wanneer starten met extra ondersteuning?

Vanaf groep 3Ondersteuning bij het leren schrijven

Start het liefst begin groep 3 (voor de Kerstvakantie), zodat jouw kind het schrijven van de letters ‘direct’ op de juiste manier kan aanleren. Want goed aanleren is veel gemakkelijker dan afleren.

Daarnaast zien wij dat, wanneer het schrijven van de letters gemakkelijker gaat, jouw kind meer aandacht aan taal en spelling kan schenken. Wat zeker vanaf groep 3 erg belangrijk is.

In groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs

Ook kunnen wij jouw kind ondersteunen wanneer hij/zij al op het voortgezet onderwijs zit of in groep 7/8 van het basisonderwijs en jouw kind een slecht leesbaar verbonden (aan elkaar geschreven) handschrift heeft. We zien dat kinderen met een slecht leesbaar handschrift, regelmatig een onvoldoende krijgen, omdat de leerkracht het handschrift nauwelijks kans lezen. Onze kindertherapeuten kunnen jouw kind dan in een periode van 1-2 maanden een niet verbonden handschrift aanleren. Zodat de docent het handschrift beter kan lezen en jouw kind zijn/haar zelfvertrouwen toeneemt.

Is oefenen bij de kindertherapeut vervelend?

NEE, het is leuk. Oefenen gaat bij ons altijd spelenderwijs. Immers door met elkaar plezier te hebben tijdens het oefenen, gaat het leren makkelijker en dus sneller.

Jouw kind aanmelden?

Bel met ons secretariaat op T. 053 485 03 73

Behandelaars voor Schrijven

Edith Tiethof

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat