Wanneer is extra ondersteuning nodig?

Kinderfysiotherapie biedt naast het schrijfonderwijs op de basisschool extra ondersteuning en oefening om goed te leren schrijven. Als ouder is het niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Onderstaand een aantal signalen die u hiervoor als handvat kunt gebruiken:

 • Uw kind ervaart schrijven als moeilijk
 • Uw kind vindt schrijven minder leuk
 • Het handschrift van uw kind is niet goed leesbaar
 • Uw kind heeft moeite de gewenste schrijfsnelheid op school te halen
 • Uw kind heeft moeite netjes tussen de lijnen te schrijven
 • Uw kind schrijft de letters/cijfers verkeerd om en raakt daar mogelijk zelfs gefrustreerd van
 • Uw kind heeft pijn bij het schrijven
 • Uw kind vindt het lastig om fijn motorische vaardigheden aan te leren
 • Uw kind vindt het moeilijk om alle benodigde handelingen te combineren

Ook kan het zijn dat u signalen krijgt van de leerkracht op school, dat extra ondersteuning goed is. Vraagt u bij twijfel onze Kinderfysiotherapeuten gerust om advies. T. 053 485 03 73

Waarom is goed leren schrijven zo moeilijk?

Schrijven is een onmisbare vaardigheid en lijkt soms zo vanzelfsprekend. Toch is goed leren schrijven een moeilijke vaardigheid om aan te leren. Er zijn namelijk veel zaken die van invloed zijn, denkt u bijvoorbeeld aan: een goede pengreep en beheersing van de fijne motoriek. Daarnaast dienen beide hersenhelften samen te werken en dat is niet eenvoudig.

Waarom is goed leren schrijven belangrijk?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen leren schrijven en leren lezen. Daarnaast onthoud je beter door zaken op te schrijven.

De voordelen op een rijtje:

 • Door letters te leren schrijven, herkent uw kind de letters sneller en kan hij/zij beter leren lezen
 • Door letters te leren schrijven, onthoudt uw kind ze beter en kan hij/zij beter leren lezen
 • Schrijven stimuleert de oog-hand coördinatie
 • Schrijven bevordert de concentratie
 • Schrijven is goed voor de fijne motoriek
 • Bij schrijven leren beide hersenhelften samenwerken
 • Iets wat je met de hand hebt geschreven, onthoud je gemakkelijker dan dat je hebt getypt
 • Kinderen die goed kunnen schrijven, hebben meer zelfvertrouwen en komen tot betere leerprestaties.

Hoe gaat de kinderfysiotherapie?

Tijdens een eerste intakegesprek met u en uw kind, stellen we aan de hand van uw input en een aantal testen die wij samen met u en uw kind uitvoeren; een plan van aanpak op. In dit plan staat omschreven wat uw kind als lastig ervaart en hoe we de benodigde schrijfvaardigheden samen gaan aanleren.

Gemiddeld genomen worden binnen 3-6 maanden de in overleg met u en uw kind bepaalde schrijfdoelstellingen behaald.

Wordt de extra ondersteuning vergoed?

Extra ondersteuning bij het aanleren van schrijfvaardigheden wordt volledig vergoed door uw basisverzekering.

Wanneer starten met extra ondersteuning?

Vanaf groep 3

Start het liefst begin groep 3 (voor de Kerstvakantie), zodat uw kind het schrijven van de letters ‘direct’ op de juiste manier kan aanleren. Want goed aanleren is veel gemakkelijker dan afleren.

Daarnaast zien wij dat, wanneer het schrijven van de letters gemakkelijker gaat, uw kind meer aandacht aan taal en spelling kan schenken. Wat zeker vanaf groep 3 erg belangrijk is.

In groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs

Ook kunnen wij uw kind ondersteunen wanneer hij/zij al op het voortgezet onderwijs zit of in groep 7/8 van het basisonderwijs en uw kind een slecht leesbaar verbonden (aan elkaar geschreven) handschrift heeft. We zien dat kinderen met een slecht leesbaar handschrift, regelmatig een onvoldoende krijgen, omdat de leerkracht het handschrift nauwelijks kans lezen. Onze Kinderfysiotherapeuten kunnen uw kind dan in een periode van 1-2 maanden een niet verbonden handschrift aanleren. Zodat de docent het handschrift beter kan lezen en uw kind zijn/haar zelfvertrouwen toeneemt.

Is oefenen bij de Kinderfysiotherapeut vervelend?

NEE, het is leuk. Oefenen gaat bij ons altijd spelenderwijs. Immers door met elkaar plezier te hebben tijdens het oefenen, gaat het leren makkelijker en dus sneller.

Uw kind aanmelden?

Belt u dan met ons Secretariaat op T. 053 485 03 73

Onze partner(s)

FITclinic therapie – alle locaties

 

Behandelaars voor Schrijven

Meer weten?

Neem contact op